BT נורת לד צבעים כולל רמקול

להיט לכל בית 
נורת לד בעלת מגוון צבעים
כולל שליטה על בהירות הצבע
כולל רמקול בלוטוס איכותי
אין צורך בהתקנה מיוחדת (בעל הברגה סטנדרטית)
כולל שלט רחוק להחלפת צבעים ובהירות